Nguyễn Hoàng Xuân Nhi: 2003 - 2010 - TNT Shutterbug Photography

Kim Cuc, Hoa and Nhi ready to help.